Rezervácia kurtov na celú squashovú sezónu


1.9. 2011 - 30.6. 2012

Vážení partneri, squashisti.

squashová raketa

Skončila sa sezóna 2010/2011 a nastal čas pripraviť sa na novú sezónu, ktorá začína 1. 9. 2011 a končí 30. 6. 2010. Okrem štandardnej ponuky squashu, sauny a športovo relaxačných masáží, rozširujeme sezónnu ponuku o novovybudovanú telocvičňu a 4-tý squashový kurt.

Ponúkame Vám hodiny squashu v IMET Squash centre. V budúcej sezóne nás čaká 44 týždňov pre rezervácie štv - Sob. a 43 týždňov pre ostatné dni.
Cena za jednu hodinu squashu v čase od 17.00 do 21.00 hod. v pondelok až piatok je 12 Eur. V prípade sezónnej rezervácie bude stáť jedna hodina 11,50 Eur(t.j. 43 x 11,50 = 494,50 Eur).

Podmienky sezónnej rezervácie

Rezervácia

Termíny dlhodobých rezervácií, ktoré Vám vyhovujú si môžete rezervovať prostredníctvom mailu, alebo telefonicky na čísle 0905 239 002 alebo 0905 650 944 . Na základe telefonického potvrdenia môžete vyplatiť sumu v hotovosti (do registračnej pokladne) alebo Vám bude vystavená zálohová faktúra.

Opätovná rezervácia

Ako náš "stály klient" máte prednostné právo na využitie termínov, ktoré ste mali predplatené i v uplynulej sezóne.

V prípade Vášho záujmu pokračovať v termínoch z tejto sezóny, Vás žiadame o potvrdenie týchto termínov na čísle 0905 239 002 alebo 0905 650 944 čo najskôr. Nepotvrdené termíny budeme považovať za voľné od 1.9.2010. Na základe telefonického potvrdenia môžete vyplatiť sumu v hotovosti (do registračnej pokladne) alebo Vám bude vystavená zálohová faktúra.

Skontrolujte si Váš termín z minulej sezóny v dokumente: Stav objednavok dlhodobých rezervácií.

Náhradné termíny na sezónu 2011 / 2012

V prípade, že sa nemôžete Vy alebo Váš squashový partner dostaviť na Vami predplatenú hodinu squashu, skúste najskôr:

  • Zabezpečiť si iného partnera.
  • Ponúknite, prípadne si vymeňte svoj termín s iným squashistom.

Ak sa Vám nepodarí nájsť si náhradu, ponúkame Vám možnosť čerpať tzv. "náhradný termín" (v cene predplateného času kurtu), avšak:

  • Musíte ho oznámiť na recepcii squash centra osobne najneskôr 24 hodín vopred!
  • "Nahradiť" si môžete maximálne 4 termíny na celé predplatené obdobie v prípade platenia 1 hod. týždenne a v prípade 2 a viac termínov týždenne Vám môžeme nahradiť až 8 termínov.

Náhradné termíny Vám budú automaticky pridelené aj v prípade, že na Váš rezervovaný termín bude centrum z dôvodu sviatku (Štedrý deň, Silvester,...) alebo konania akcie zatvorené.
Vyhradzujeme si, v prípade potreby, 2-krát presunúť rezerváciu predplatiteľa, avšak o tomto kroku Vás budeme informovať najneskôr týždeň vopred.

Náhradné termíny sú neprenosné do ďalšej sezóny a treba ich vyčerpať najneskôr do 31.8.2010. Pokiaľ nevyužijete ani jednu z hore uvedených možností, rezervovaný termín Vám prepadne.

Bonusy pre sezónu - FIREMNÉ:

V prípade zakúpenia dlhodobej rezervácie:

Minimálne 2 hod./týž. bonus vo forme 1 reklamnej plochy typu "B", ktorá sa nachádza na tin-doske na niektorom z 3 kurtov.
(samolepka nieje v cene bonusu)
Minimálne 1 hod./týž. bonus vo forme 50% zľavy na reklamnú plochu typu "B", ktorá sa nachádza na tin-doske na niektorom z 3 kurtov.
(samolepka nieje v cene bonusu)
Každý predplatiteľ získava navyše: 5% zľavu na tovar z našej predajne, 10% zľavu na solárium a 10% zľavu na saunu.

Bonusy pre sezónu - PRE JEDNOTLIVCOV:

V prípade zakúpenia dlhodobej rezervácie:

Minimálne 2 hod./týž. 5% zľavu na tovar z našej predajne, 15% zľavu na solárium a 10% zľavu na saunu.
Minimálne 1 hod./týž. 5% zľavu na tovar z našej predajne, 10% zľavu na solárium a 10% zľavu na saunu

top


Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme sa, že Vás budeme stretávať v nasledujúcej sezóne na našich kurtoch.